Studia zaoczne i podyplomowe

W dawniejszych nieco czasach wyższe wykształcenie było swego rodzaju gwarantem dobrej posady i szacunku. Dziś bardzo często słyszy się stwierdzenia, że mamy na rynku za dużo absolwentów uczelni wyższych. Powodem tego, aczkolwiek nie jedynym z pewnością jest fakt, że swego czasu zaczęło pojawiać się mnóstwo prywatnych uczelni, a zdobycie wykształcenia wyższego okazało się nagle znacznie łatwiejszym. Wielu młodych ludzi skorzystało z szansy zdobycia wyższego wykształcenia i dziś panuje istny przesyt, zwłaszcza w kierunkach takich jak administracja, zarządzanie, marketing czy ekonomia.

Niemałą rolę w całym tym zjawisku odegrały również tak zwane studia zaoczne- czyli studia, podczas to których zajęcia odbywają się jedynie w weekendy. Pomysł, na taki tok kształcenia, sam w sobie nie jest zły- jest to czasem jedyne wyjście dla osób mających rodzinę czy pracujących. Często zdarza się również, że sami pracodawcy wymagają zdobycia wyższego wykształcenia, by móc utrzymać posadę, jednocześnie jednak trzeba przez czas zdobywania owego wykształcenia pracować, więc studia zaoczne są wtedy praktycznie jedynym wyjściem. Jest to również jedyne wyjście dla osób młodych, których nie stać na studia i którzy postanawiają sami zarobić na czesne. Ale bardzo wielu ludzi wybiera się na studia zaoczne, bo tak jest wygodniej, nie z konieczności.

No ale studia trwają i kiedyś się kończą- wtedy okazuje się, że pracy nie ma, bo sam tytuł magistra tak na dobrą sprawę nic nie znaczy, a pracodawcy wymagają nie tyle ogólnego wykształcenia, co raczej bardziej ukierunkowanego na daną dziedziną. I co wtedy? Oczywiście studia podyplomowe. Jak sama nazwa wskazuje, studia podyplomowe to studia dla tych osób, które posiadają już dyplom, czyli wykształcenie wyższe. Po co w ogóle są studia podyplomowe i kto z nich korzysta? Są to studia dla absolwentów danych kierunków, które pozwalają nieco bliżej zgłębić daną dziedzinę i uzyskać tym samym odpowiedni dyplom, potwierdzający zdobytą wiedzę i posiadane umiejętności.

Polecamy studia podyplomowe Gdynia WSAiB - wsaib.pl

0 komentarze:

Zaznacz się jako "Anonimowy" i pisz!